Home Szkoła liturg. anim. muzyczn. II rok - III sesja 04.I.2014

zdjęcia z III sesji II roku Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego 
4 stycznia 2014