Home Szkoła liturg. anim. muzyczn. IV edycja 12.I.2013

 

IV sesja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego

12.I.2013 Szczecin Dąbie

 

zdjęcia: Asia, s.M, s.B.