Home Wspólnota Sióstr

Wspólnota Sióstr

 

Od września 2016 roku Wspólnotę Sióstr przy Centrum Formacji Świeckich tworzy 13 sióstr