Home Wspólnota Sióstr

Wspólnota Sióstr

 

Od września 2021 roku Wspólnotę Sióstr przy Centrum Formacji Świeckich tworzy 13 sióstr.

 

 

 

Tak było w 2016 roku.