Home Zasłuchanie w Słowo Wprowadzenie do Zasłuchania

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wprowadzenie do Zasłuchania w Słowo


jest propozycją dla tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w Zasłuchaniu w Słowo, a pragną iść drogą lectio divina.

Zasłuchanie w Słowo to weekendowe rekolekcje, będące formą modlitwy opartej na pogłębionej lekturze Słowa Bożego - lectio divina.

 

 

Jak modlić się Słowem Bożym? Jak słuchać Boga, który mówi przez Swoje Słowo? Czym jest Lectio Divina?


To Wprowadzenie do Zasłuchania może bardzo pomóc tym, dla których Pismo Święte
nie jest "zwyczajną” księgą.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją zażyłość z Kochającym Bogiem,
nastawiając UCHO i SERCE…