Home Szkoła liturg. animatora muz. Konferencje

Konferencje Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego 2013/2014

 

Stałeś się rybą - wprowadzenie do liturgii Triduum Paschalnego
ks. Krzysztof Porosło

 

część I

- cz.1 - cz.2 - cz.3 - cz.4 - cz.5

- cz.6 - cz.7 - cz.8 - cz.8

 

część II
- cz.10 - cz.11 - cz.12

- cz.13 - cz.14 - cz.15 - cz.16 - cz.17 - cz.18 - cz.19 - cz.20

 

ks. Krzysztof Porosło

 

kapłan diecezji krakowskiej.

 

Choć stosunkowo młody, posiada niezwykłą pasję głoszenia i dzielenia się tym, co w życiu chrześcijańskim jest jednym z istotnych elementów na drodze do zjednoczenia z Bogiem - życiem liturgią Kościoła.

 

Od kilku lat jest współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans” w Krakowie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Wraz z dominikaninem o. Tomaszem Grabowskim prowadzi również katechezy o liturgii świąt.

 

 

Konferencje Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego 2012/2013

 

Wykład dotyczący Dokumentów Stolicy Apostolskiej - ks. kan. dr Andrzej Krzystek

 

INSTRUKCJA KONGREGACJI KULTU BOŻEGO O MSZACH DLA GRUP SPECJALNYCH


- cz.1 - cz.2 - cz.3

- cz.4 - cz.5

 

 

DYREKTORIUM O MSZACH ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI oraz Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku z dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci


- cz.1 - cz.2 - cz.3 - cz.5

 

Ks. kan. dr Andrzej Krzystek

 

Kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

Adiunkt  Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Wykłada liturgikę fundamentalną, rok liturgiczny, misterium Eucharystii, sakramenty i sakramentalia, liturgię godzin, liturgię i obrzędowość w rodzinie.

 

Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład PASCHALNY TRYPTYK - s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR

/duchowość Triduum Paschalnego/


-cz.1 -cz.11 -cz.21

-cz.2 -cz.12 -cz.22

-cz.3 -cz.13 -cz.23

-cz.4 -cz.14 -cz.24

-cz.5 -cz.15 -cz.25

-cz.6 -cz.16

-cz.7 -cz.17

-cz.8 -cz.18

-cz.9 -cz.19

cz10 -cz.20

 

 

s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR - Jadwiżanka Wawelska, Kierownik Katedry Teologii Liturgii UPJPII w Krakowie, autorka publikacji liturgicznych, formatorka (formacja liturgiczna osób konsekrowanych i towarzyszenie duchowe dorosłym w drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia - katechumenat)


Obszar badań naukowych:

teologia liturgii, duchowość liturgiczna, pneumatologia sakramentów, katechumenat - teologia i praktyka, eschatologia sakramentów.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład o.Kamil Paczkowski OFM

/wprowadzenie w teologię liturgii, rok liturgiczny, adwent/


-cz.1 -cz.2 -cz.3

-cz.4 -cz.5

 

o. dr Kamil Grzegorz Paczkowski OFM - liturgista, Rektor WSD Braci Mniejszych Poznańskiej Prowincji Franciszkanów, współpracownik strony liturgista.pl oraz jeden ze współzałożycieli projektu bibliografii liturgicznej online