Home Szkoła liturg. animatora muz. O Szkole Błogosławieństwo

Błogosławieństwo

 

W jubileuszowym roku X - lecia działalności Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego pomysłodawczyni oraz inicjatorka dzieła z rąk Pasterza diecezji otrzymała podziękowanie i błogosławieństwo dla dalszej posługi formowania świeckich.

 

Diakonia Liturgiczno - muzyczna przy Centrum Formacji Świeckich.


 

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich, którzy wspólnie tworzą to dzieło przez uczestnictwo, prowadzenie, modlitwę i ofiarę.

z wdzięcznością

s.Beata

 

 

* diakonia: postawa bezinteresownej służby, która powinna cechować cały Kościół, wspólnoty chrześcijańskie oraz każdego chrześcijanina,

a także grupa osób pełniąca określoną posługę w ramach jakiejś wspólnoty.(słownik języka polskiego)